Képek – egyházközség

Templombelső

A templom

Kereszt a temető bejáratánál

Templomajtó

Sekrestyeajtó

Körmenet

Szentmise