Bel-és csapadékvíz-elvezetés Erdőkövesden

A projekt azonosítószáma: TOP-2.1.3-16-HE1-2017-00006
A megítélt támogatás összege: 349.987.295 Ft

Erdőkövesd Községi Önkormányzat 2017 augusztusában támogatási kérelmet nyújtott be „Bel-és csapadékvíz-elvezetés Erdőkövesden” címmel a TOP-2.1.3-16 „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című konstrukcióra.

A fejlesztés a település belterületén jelentkező csapadékvíz és belvíz-elvezetési problémák megoldására irányul, melyek az elmúlt években jelentős kockázatot jelentettek az épített és természeti környezet értékeire nézve. Az érintett 8.539 m-es szakaszon több mint 120 db ingatlan, családi ház, 6 vállalkozás és a helyi védelem alatt álló római katolikus templom és plébánia található, valamint itt működik az óvoda, a polgármesteri hivatal és közösségi ház, azon belül a posta és a polgárőrség is. A megvalósítani kívánt projekt alapvető célja az ár-, bel- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a környezetbiztonság növelése az árvízi vészhelyzettel érintett településrészen.


 

Indulhat a munka!

by admin · 2019-02-18

Sikeres
közbeszerzési eljárás lefolytatását követően 2019. január 30-án megkötésre
került a szerződés a csapadékvíz elvezetési munkálatokat végző vállalkozóval.

A kivitelezés ideje alatt kérjük a lakosság szíves türelmét!

Rendbe tettük a patakmedret

A TOP-os projektnek köszönhetően napról napra egyre több utca újul meg a településen.

Befejeződtek a csapadékvíz
elvezetési munkák a településen

Erdőkövesd Községi Önkormányzat 2017 augusztusában támogatási kérelmet nyújtott be „Bel-és csapadékvíz-elvezetés Erdőkövesden” címmel a TOP-2.1.3-16 „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című konstrukcióra, melynek eredményeképpen TOP-2.1.3-16-HE1-2017-00006 azonosítószámon 349 987 295,- Ft támogatásban részesült.

Sikeres közbeszerzési eljárás lebonyolítását követően, a MAXICARGÓ Kft-vel megkötött szerződés értelmében idén februárban indulhattak meg a kivitelezési munkálatok a településen.

Erdőkövesd – földrajzi adottságai és az abból adódó környezeti probléma következtében – ugyanis állandó veszélyben volt a környező hegyekről lezúduló hordalékos csapadékvíz miatt, a vízelvezető rendszer már nem volt képes a nagy intenzitású csapadékhullás esetén a vízgyűjtőjéről érkező vizet a belterületen károkozás nélkül elvezetni.

A projekt keretében – közel 10 hónap alatt – több mint 8,5 km hosszban került felújításra a települési belterületi árokrendszer.

Az épített és természeti környezet értékeinek megóvása érdekében végzett beruházás eredményeképpen várhatóan nagymértékben csökken az ár-, bel- és helyi vízkár veszélyeztetettség és nő a környezetbiztonság az árvízi vészhelyzettel érintett településrészen.

A projekt kódja: TOP-2.1.3-16-HE1-2017-00006

A projekt címe: Bel- és csapadékvíz elvezetés Erdőkövesden

A támogatás összege: 349 987 295,- Ft

További információ kérhető:

Halla István, polgármester

Elérhetőség: (36) 568-038