Bel-és csapadékvíz-elvezetés Erdőkövesden

A projekt azonosítószáma: TOP-2.1.3-16-HE1-2017-00006
A megítélt támogatás összege: 349.987.295 Ft

Erdőkövesd Községi Önkormányzat 2017 augusztusában támogatási kérelmet nyújtott be „Bel-és csapadékvíz-elvezetés Erdőkövesden” címmel a TOP-2.1.3-16 „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című konstrukcióra.

A fejlesztés a település belterületén jelentkező csapadékvíz és belvíz-elvezetési problémák megoldására irányul, melyek az elmúlt években jelentős kockázatot jelentettek az épített és természeti környezet értékeire nézve. Az érintett 8.539 m-es szakaszon több mint 120 db ingatlan, családi ház, 6 vállalkozás és a helyi védelem alatt álló római katolikus templom és plébánia található, valamint itt működik az óvoda, a polgármesteri hivatal és közösségi ház, azon belül a posta és a polgárőrség is. A megvalósítani kívánt projekt alapvető célja az ár-, bel- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a környezetbiztonság növelése az árvízi vészhelyzettel érintett településrészen.


Indulhat a munka!

by admin · 2019-02-18

Sikeres
közbeszerzési eljárás lefolytatását követően 2019. január 30-án megkötésre
került a szerződés a csapadékvíz elvezetési munkálatokat végző vállalkozóval.

A kivitelezés ideje alatt kérjük a lakosság szíves türelmét!

Rendbe tettük a patakmedret

A TOP-os projektnek köszönhetően napról napra egyre több utca újul meg a településen.