Tájékoztató a temető rend változásáról

A temető tulajdonosa és üzemeltetője :
Erdőkövesd Község Önkormányzata (3252. Erdőkövesd, Rákóczi út 39.)

A temető nyitvatartása:

  • folyó év április 1 – szeptember 30-ig : reggel 7 – este 19 óráig
  • október 1 – március 31-ig: reggel 8 – este 18 óráig
  • kivétel: mindenszentek körüli napok, miserend időpontok
  • a nyitvatartási idő alatt a temetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat gondozhatja
  • a sírok gondozásán, díszítésén kívül minden egyéb tevékenységet annak megkezdése előtt az üzemeltetőnek be kell jelenteni
  • az üzemeletető képviseletében jogosult eljárni : Erdőkövesd polgármestere (30/243-1545), falugondnok (20/253-7000)

A temetőben csak a sírok, sírboltok, síremlékek díszítésére szolgáló tárgyak (koszorúk, vázák, virágok, mécsesek, gyertyák stb.) helyezhetőek el. Szemetet kizárólag az arra kijelölt helyen szabad letenni.

A temetőn belüli úthálózatot gépjárművel is járható állapotban kell tartani.

A temetőben TILOS járművel közlekedni, kivéve súlyos mozgáskorlátozott személyt szállító járművel, a temetkezési tevékenységben részt vevő járművel, valamint a templomi misére érkezés távozás járművei. Az üzemeltető térítés ellenében a munkavégzés céljából behajtó járműveknek behajtási engedélyt adhat.

A temető területén 12 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat. Az általa okozott károkért a felügyelő tartozik felelősséggel.